Leasingföretag

Vakab är en erfaren värderingspartner som ser till helheten, det ökar nöjdheten hos både säljare och köpare. Genom vår kompetens säkerställs bästa möjliga värde för uppdragsgivaren. Hela processen blir väl dokumenterad och betalningar säkerställs genom klientmedelskonto. Alla på Vakab arbetar under sekretessavtal, vi är en trygg partner som värnar om uppdragsgivarens integritet.

RÄDDAR VÄRDEN

Om ett kundföretag kommer på obestånd kan vi säkra utleasad egendom i ett tidigt skede genom att lokalisera alla objekt och besiktiga dem. Värdering, och sedan försäljning, är i nästa steg ofta bästa sätt att återföra mesta möjliga värde.

Uppdragsområden

  • Värdering av vagn- och maskinparker
  • Fordonsvärdering
  • Försäkringsärenden
  • Försäljning
  • Auktion och förmedling

”En trygg partner genom hela processen.”

Åke Fransson, advokat NORDIA Law.

Nära överallt

Vakab tar uppdrag över hela Sverige och även utanför landets gränser. Det kan handla om konkursbon med dotterbolag eller lokalkontor på annan ort, leasade objekt som är spridda geografiskt eller dödsbon med kvarlåtenskap på olika platser.