Ordlista

Inom vårt arbetsområde – värdering och auktion – finns det gott om fackuttryck som används för att ge precisa beskrivningar och för att undvika missförstånd. Här lämnar vi förklaringar till de vanligast förekommande.

Affektionsvärde

Ett upplevt värde, baserat på personliga och känslomässiga grunder.

Apportegendom

Annat än kapital som tillförs vid aktiebolagsbildning.

Auktion

Försäljning genom budgivning. Objektet tillfaller den som lagt högsta budet när auktionen avslutas.

Besiktning

Noggrann kontroll av ett objekt för att bedöma skick, fel och brister.

Bodelning

Delning av bo vid dödsfall, skilsmässa eller upphörande av samboförhållande.

Bouppteckning

Skriftlig redovisning av skulder och tillgångar vid dödsfall och konkurs.

Boutredning

Utredning av en avliden persons tillgångar och skulder.

Dödsbo

Kvarlåtenskap efter avliden person.

Exekutivt värde

Värde vid försäljning efter utmätning, konkurs, dödsbo eller liknande.

Sveriges Handelskamrar

Det finns elva regionala Handelskamrar runt om i landet som arbetar för att förbättra näringslivets villkor.

Försäkrat värde

Vad det kostar att köpa motsvarande vara idag.

Klientmedelskonto

Konto för medel (pengar) som förvaltas för kunds räkning och där de hålls åtskilda från andra förvaltarens egna medel.

Likvidation

Avveckling av affärsrörelse. Antingen på ägarnas initiativ eller pga bristande ekonomiska tillgångar.

Marknadsvärde

Det pris marknaden är beredd att betala för en vara eller tjänst.

Nyvärde

Kostnaden för att anskaffa ny likvärdig vara.

Nätauktion

Se online-auktion.

Obestånd

När en privatperson, företag eller organisation inte kan betala sina skulder i tid och det inte är tillfälligt.

Online-auktion

Bud läggs via nätet inom den utsatta tiden. När budgivningstiden gått ut har högsta budet vunnit objektet.

Rekonstruktion

En juridisk person som hamnat i ekonomisk kris kan begära rekonstruktion och skyddas då mot konkurs under viss tid.

Sekretess

Hemlighållande av information.

Förordnad besiktningsman

Sveriges Handelskamrar förordnar besiktningsmän som utför opartiska och objektiva besiktningar och värderingar för såväl privatpersoner som företag, organisationer m fl. Förordningen är personlig och utfärdas inom olika områden (varugrupper).

”En trygg partner genom hela processen.”

Åke Fransson, advokat NORDIA Law.

Balans

Vårt värderingsarbete präglas av respekt för såväl objektens värde som säljarens och köparens intressen.