Boutredare

Vakab är en erfaren värderingspartner som ser till helheten, det ökar nöjdheten hos både säljare och köpare. Genom vår kompetens säkerställs bästa möjliga värde för uppdragsgivaren. Hela processen blir väl dokumenterad och betalningar säkerställs genom klientmedelskonto. Alla på Vakab arbetar under sekretessavtal, vi är en trygg partner som värnar om uppdragsgivarens integritet.

UTVECKLA BOETS VÄRDE

För dödsbon erbjuder vi hjälp med att upprätta förteckning över tillgångarna samt en kostnadseffektiv försäljningsmodell med målet att ge så hög avkastning som möjligt till boet. Förteckning och utförlig redovisning efter avslutad försäljning ger uppdragsgivaren en god överblick av hela processen.

Uppdragsområden

  • Dödsbon värdering och försäljning
  • Värdering av vagn- och maskinparker
  • Bodelningsvärdering
  • Fordonsvärdering
  • Försäljning
  • Auktion och förmedling

”En trygg partner genom hela processen.”

Åke Fransson, advokat NORDIA Law.

Nära överallt

Vakab tar uppdrag över hela Sverige och även utanför landets gränser. Det kan handla om konkursbon med dotterbolag eller lokalkontor på annan ort, leasade objekt som är spridda geografiskt eller dödsbon med kvarlåtenskap på olika platser.