Revisorer

Vakab är en erfaren värderingspartner som ser till helheten, det ökar nöjdheten hos både säljare och köpare. Genom vår kompetens säkerställs bästa möjliga värde för uppdragsgivaren. Hela processen blir väl dokumenterad och betalningar säkerställs genom klientmedelskonto. Alla på Vakab arbetar under sekretessavtal, vi är en trygg partner som värnar om uppdragsgivarens integritet.

FRIGÖR KAPITAL

För ett företag med tillgångar som är låsta i till exempel ett lager eller inaktuell maskinpark kan en värdering och försäljning vara ett sätt att frigöra kapital och även minska kostnader. Vi på Vakab har stor erfarenhet av att både hitta värden som kan omsättas och hitta köpare som är villiga att betala rätt pris.

Uppdragsområden

  • Värdering av inkråm
  • Värdering av vagn- och maskinparker
  • Värdering av apportegendom
  • Fordonsvärdering
  • Försäljning
  • Auktion och förmedling

”En trygg partner genom hela processen.”

Åke Fransson, advokat NORDIA Law.

Nära överallt

Vakab tar uppdrag över hela Sverige och även utanför landets gränser. Det kan handla om konkursbon med dotterbolag eller lokalkontor på annan ort, leasade objekt som är spridda geografiskt eller dödsbon med kvarlåtenskap på olika platser.