Försäljning

Försäljning av fasta tillgångar är i många fall bästa sättet att skapa värde. Som en naturlig fortsättning på värderingsuppdrag erbjuder vi därför försäljning av alla slags objekt via online-auktion.

Netauktion.se

I vår egen etablerade försäljningskanal, netauktion.se, sker auktionerna online flera gånger varje vecka, året runt, och omfattar varje år tusentals objekt. Säljare är konkursförvaltare, myndigheter, företag, boutredare och leasingbolag. Köpare är privatpersoner och näringsidkare över hela världen.
Alla objekt presenteras utförligt i text och bild. Marknadsvärde och reservationspris sätts i samråd med uppdragsgivaren.

Trygg försäljning

Varje försäljning redovisas tydligt med uppgift om objekt, bud och köpare. Ett försäljningsuppdrag tar vanligen 4-6 veckor. Som en trygghet för både säljare och köpare sker alla transaktioner via klientmedelskonto. Vid vissa tillfällen när andra försäljningsalternativ behövs, såsom anbudsförfarande eller utförsäljning, kan vi också hjälpa till med en helhetslösning.

Inget är för stort eller för litet att säljas på netauktion.se!

”En trygg partner genom hela processen.”

Åke Fransson, advokat NORDIA Law.

Balans

Vårt värderingsarbete präglas av respekt för såväl objektens värde som säljarens och köparens intressen.