Opartisk och objektiv värdering

Vi besiktigar och värderar lös eller fast egendom för privatpersoner, företag, organisationer m.fl.

Värderingsintyg

Vakabs värderingsmän är förordnade av Sveriges Handelskamrar. Förordnandet är ett personligt förtroendeuppdrag och innebär att vi har lång erfarenhet, det är också en garanti för opartiska och objektiva värderingar.

Efter besiktningen/värderingen lämnar besiktningsmannen ett skriftligt utlåtande. Bara förordnade besiktningsmän får skriva utlåtande på Sveriges Handelskamrars intyg.

Besiktnings-/värderingsmännen kontrolleras regelbundet av en nämnd som Sveriges Handelskamrar utsett, Handelskamrarnas besiktningsmannanämnd.

Vi utför alla uppdrag med målsättning att:

  • Uppnå ett så bra resultat som möjligt för våra uppdragsgivare.
  • Leverera tjänster med en kvalité som ger mervärde.
  • Tillhandahålla en kostnadseffektiv hantering med hög ansvarskänsla.

Vakab stärker din position

Vi tar helhetsansvar och arbetar självständigt genom hela försäljningsprocessen, från inledning till redovisning. Det är effektivt och avlastar, under tiden kan du ägna din tid åt annat.

”En trygg partner genom hela processen.”

Åke Fransson, advokat NORDIA Law.

Nära överallt

Vakab tar uppdrag över hela Sverige och även utanför landets gränser. Det kan handla om konkursbon med dotterbolag eller lokalkontor på annan ort, leasade objekt som är spridda geografiskt eller dödsbon med kvarlåtenskap på olika platser.