Konkursförvaltare

Vakab är en erfaren värderingspartner som ser till helheten, det ökar nöjdheten hos både säljare och köpare. Genom vår kompetens säkerställs bästa möjliga värde för uppdragsgivaren. Hela processen blir väl dokumenterad och betalningar säkerställs genom klientmedelskonto. Alla på Vakab arbetar under sekretessavtal, vi är en trygg partner som värnar om uppdragsgivarens integritet.

VÄRDEFULL AVLASTNING

I konkursärenden erbjuds en helhetslösning som säkrar viktiga värden. Ambitionen är att leverera bästa möjliga resultat genom noggrannhet, flexibelt agerande och fokus på att hitta lösningar som gör hela processen så effektiv som möjligt. Även vid rekonstruktioner är rätt värdering väsentlig eftersom en korrekt värdebild av företagets tillgångar och en eventuell försäljning kan vara ett led i att rädda ett företag.

Uppdragsområden

  • Konkursbon värdering och försäljning
  • Likvidation av företag
  • Värdering av inkråm
  • Värdering av vagn- och maskinparker
  • Värdering av apportegendom
  • Fordonsvärdering
  • Försäljning
  • Auktion och förmedling

Värdeskapande exempel

Helhetssyn gav bättre resultat i komplex konkurs

Konkurser kan vara komplexa och det är inte alltid en snabb försäljning av inventarier mm är den bästa lösningen, sett ur ett ekonomiskt perspektiv. I nedanstående fall krävdes en vidare syn som också omfattade bedömning av aktuell bransch, smart avveckling av organisation och lokaler, att hitta svenska och utländska köpare till lager och maskinpark samt tids- och logistikplanering för hela tömningen av konkursboet.

Svenska och utländska köpare

Mer än 1000 ovanliga auktionsobjekt utspridda över stora ytor, och ett hundratal intresserade köpare, ställde stora krav på kommunikation, planering och logistik i denna konkurs. I samband med att värderingen av inventarierna presenterades lades också en plan för avvecklingen fram.

”En trygg partner genom hela processen.”

Åke Fransson, advokat NORDIA Law.

Nära överallt

Vakab tar uppdrag över hela Sverige och även utanför landets gränser. Det kan handla om konkursbon med dotterbolag eller lokalkontor på annan ort, leasade objekt som är spridda geografiskt eller dödsbon med kvarlåtenskap på olika platser.