Svenska och utländska köpare

Mer än 1000 ovanliga auktionsobjekt utspridda över stora ytor, och ett hundratal intresserade köpare, ställde stora krav på kommunikation, planering och logistik i denna konkurs. I samband med att värderingen av inventarierna presenterades lades också en plan för avvecklingen fram.

Uppdraget omfattade många och väldigt varierande objekt, exempelvis utrustning för rökdykare, brandbilar, militär utrustning, kontor och elektronik, restaurang och kök, laboratorium mm.

Auktionen väckte stort intresse från såväl den privata sektorn som den offentliga. Vissa objekt intresserade även utländska köpare.

Konkursboet omfattade också en hel del kemikalier av varierande slag vilket fordrade särskild hantering. Det löstes genom samarbete med kommunens miljökontor.

Uppdraget hade relativt kort avvecklingstid i förhållande till de stora ytorna och mängden inventarier. Det ställde stora krav på god planering för att visning och utlämning skulle fungera smidigt. Det krävdes t ex elva personer för att ta hand om alla kunder på ett seriöst sätt och skapa ett optimalt flöde under de tre utlämningsdagarna.

”En trygg partner genom hela processen.”

Åke Fransson, advokat NORDIA Law.

Nära överallt

Vakab tar uppdrag över hela Sverige och även utanför landets gränser. Det kan handla om konkursbon med dotterbolag eller lokalkontor på annan ort, leasade objekt som är spridda geografiskt eller dödsbon med kvarlåtenskap på olika platser.